Nước ion alkaline đối với sự hình thành xương

Share:
Gần đây, đặc biệt các bệnh chứng về cấu trúc xương rất được chú ý, đó là “trạng thái xương bị loãng do giảm thiểu lượng xương và liệt hoá cấu tạo tế vi của xương”. Từ lâu nay, những bất thường trong chuyển hoá calcium được qui kết là một trong những nguyên nhân chính, nhưng thật ra sự thiếu hụt trong lượng calcium hấp thu, sự sụt giảm tỷ lệ hấp thụ calcium trong ruột, sự tăng bài tiết calcium trong nước tiểu v.v… mới chính là thủ phạm. Xương bình thường sẽ chuyển hoá đúng qui định, hấp thu xương cũ, hình thành xương mới, cường độ đó phải được duy trì, và phát huy cơ năng là tổ chức nâng đỡ. Ở mức độ tế bào, remodeling của xương rõ ràng sẽ phải được tiến hành theo các quá trình gồm hoạt tính hoá (activation), hấp thụ (resorption), hoán vị (reversal), hình thành các tính chất cơ bản(matrix synthesis), khoáng hoá (mineralization). Ngoài ra, các hoạt động trọng yếu khác như dự trữ khoáng chất, đặc biệt là nhằm điều khiển nồng độ calcium trong huyết dịch, phải được ruột và thận liên kết nhau giải quyết. Sự chuyển hoá xương như vậy nếu có vấn đề bất thường gì đó nảy sinh thì tất nhiên sẽ xảy ra bất thường trong tình trạng biến hoá một cách nhân quả. Cho đến nay, hầu như chúng ta chỉ mới giải thích được về ảnh hưởng và hiệu quả đối với hệ phản ứng chuyển hoá xương của nước ion alkaline calcium hoá (nước ion), trên cơ sở sự biến hoá về lượng xương. Tuy nhiên lần này, chúng ta sẽ bổ sung thêm việc xem xét về mặt tổ chức học. Nghĩa là, cho chuột uống nước ion alaklin, nước phun tên, nước calcium acid lactic, để khảo sát về hình thái học của sự hình thành xương cùng với sự thay đổi có tính động năng học.

1. Vật liệu thực nghiệm và phương pháp:

Xin giải thích từ điều kiện cho ăn và cho uống của các con chuột đực hệ Wistar trong 3 tuần lễ, chia mỗi nhóm với 5 con, tất cả 12 nhóm vị chi 60 con cả thảy. Thức ăn có 100% lượng calcium như bình thường, rồi 0%, 30%, 60%, 100% Ca, cho ăn tự do. Nước uống chia làm 3 loại là nước phun tên (nước thành phố với 6ppm calcium), nước calcium acid lactic (40ppm calcium), nước ion alkaline (40ppm calcium, pH = 9 sản phẩm của Công ty cổ phần OMCO-OMC bằng bình điều chế NDX-4LMC), và cho uống tự do. Lượng nước uống được đo mỗi 3 ngày. Nhóm 0% Ca được đem so với từng nhóm khác, có khuynh hướng ít uống hơn. Tuy nhiên sai biệt giữa 3 nhóm nước phun tên, nước calcium acid lactic, nước ion alkaline hầu như không tìm thấy. Hàng ngày đều có đo đạc trọng lượng cơ thể, lượng calcium hấp thu từ nước uống, thức ăn nhưng sự biến động do thời gian hầu như không phát hiện thấy.
Trong thời gian cho ăn, tiến hành thí nghiệm chuyển hoá chuột bằng bormangauge. Vào ngày thứ 19 và ngày thứ 25, để đạt được 30mg/kg acid chlorhydric tetracyclin đã tăng thêm nuớc uống trong 48 giờ. Sau 4 tuần, trích xuất huyết, tủy, xương ức trên, xương đùi, làm tiêu bản không phá hủy carbon, quan sát trạng thái xương và luân chuyển xương đối với nhiễm sắc Villanueva và nhiễm sắc Villanueva Goldner. Ngoài ra cũng đo đạc lượng xương, calcium, magnesium, sắt, đồng, kẽm trong xương và trong các loại tổ chức khác; đo sắt, đồng, kẽm trong nước tiểu, phân.

2. Kết quả giải thích các bất thường trong hình thành xương:

Về tỷ lệ tăng trọng lượng cơ thể, lượng hấp thụ thức ăn, lượng nước uống có so sánh nhóm hấp thụ calcium với nước uống của 3 nhóm khác nhưng sai biệt cố ý thì không tìm thấy. Nồng độ calcium trong tủy của nhóm nước ion alkaline, trong trọng lượng xương ức trên và trong xương, thì dù có thay đổi nồng độ calcium trong nước cho uống, so với nhóm nước phun tên, nhóm nước calcium acid lactic, thấy cao khác thường. Hàm lượng Ca, Mg trong các tổ chức khác cũng không tìm thấy sai biệt cố ý nào cả. Hàm lượng sắt, đồng, kẽm tại tất cả các tổ chức kể cả xương cũng không tìm thấy sai biệt cố ý nào.
Căn cứ vào nhiễm sắc Villanueva Goldner thì ở nhóm 0% calcium trong thức ăn, phần xương cứng chắc có giảm đi, phần bám mới vào các loại xương tăng lên (hình 3). Không phụ thuộc vào thời gian uống nước. Ngoài ra tetracyclin bị thu hút vào tủy, xương ức trên hầu như không thấy. Ở xương đùi lại có. Như vậy, kết quả là sự hình thành xương cho đến hình thành các loại xương, đều được nhìn thấy nhưng vôi hoá hầu như không xẩy ra. Hay là đại bộ phận xương mới sinh có khả năng bị hấp thụ. Mặt khác, với nhiễm sắc Villanueva, nhóm 30% calcium và 60% calcium trong thức ăn, theo thứ tự là nước phun tên

3. Tóm tắt:

Calcium trong thức ăn ở trạng thái không đầy đủ thì nước ion alkaline được coi là có hiệu quả cải thiện sự hình thành xương. Ngoài ra mức độ cản trở sự hình thành xương, sai biệt ở các nơi là nhìn thấy được. Nghĩa là xương ống chân và xương ức trên, so với xương đùi thì mức độ cản trở sự hình thành xương như đã quan sát thấy, có khuynh hướng cao hơn. Lần này chúng tôi sử dụng chuột trong 3 tuần lễ, nhưng sau này, theo quan điểm của chúng tôi, nhằm phòng chống phát sinh các chứng bệnh trong tổ chức xương nhất là thời kỳ cao tuổi, việc sử dụng chuột nhiều tuổi và chuột lão hoá để giải thích cũng rất là quan trọng.
Nước ion alkaline tốt cho xương
Nước ion alkaline tốt cho xương


TakaHashi Rei (Bài giảng sinh vật học hệ bệnh lý Khoa nghiên cứu Y học Viện Đại học Đại học KyoTo)
Hari ShinHana (Bài giảng Y học Dự phòng xã hội Khoa nghiên cứu Y học Viện Đại học Đại học KyoTo)
ItoKawa YoshiNori (Đại học KyoTo - Đại học tỉnh FukuI)

1 nhận xét:

  1. Casino in Marbella, CA - Mapyro
    A casino in Marbella. See 춘천 출장안마 available tickets for upcoming events and upcoming events at the casino. 목포 출장안마 View 태백 출장안마 live event schedules, videos, 여주 출장안마 photos and address. 경상남도 출장안마

    Trả lờiXóa